Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky » Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľ) a kupujúcim (zákazník) sa riadia týmito obchodnými podmienkami a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Predávajúcim a prevádzkovateľom je spoločnosť Jane krajčírstvo, s. r. o. so sídlom na Moyzesovej 21, 908 51 Holíč. Konateľkou spoločnosti je Jana Darážová.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi. Zmluvou sa rozumie potvrdenie objednávky a vzniká samotným dodaním tovaru. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a je archivovaná predávajúcim. Nie je poskytovaná tretím osobám.

Objednávku môžete uskutočniť priamo na našej stránke. Podmienkou je správne vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári.

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi tovar v uvedenom množstve a cene, ktorá je platná v deň odoslania. Náš tovar vyhovuje všetkým predpisom a normám.

Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú prepravnou spoločnosťou, oneskorenie dodávky na základe nesprávne vyplnených kontaktných údajov či oneskorené dodanie zavinené prepravnou spoločnosťou.

Kupujúci sa zaväzuje odoslaný tovar prevziať a zaplatiť sumu platnú v deň uskutočnenia objednávky. Taktiež je jeho povinnnosoťu tovar skontrolovať a prípadné chyby ihneď nahlásiť na metrovytextil.eshop@gmail.com alebo na tereza.darazova@gmail.com alebo tel. čísle 0910/987 492 či 622/88 96.

Cena je uvädzaná vrátane DPH a je platná v čase uskutočnenia objednávky. K cene bude pripočítané poštovné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v internetovom obchode. Na tovar máme vlastnícke právo až do zaplatenia objednávky.

Tovar predávajúci odosiela v čo najkratšom termíne pomocou poštovej služby. Objednávky sú vybavné max do 10 dní a následne sú odoslané zákazníkovi. V prípade dlhšej dodacej doby bude zákazník telefonicky alebo e-mail kontaktovaný. Obvykle však odosielame nasledujúci pracovný deň.

V prípade tovaru, ktorý už nie je skladom vždy kontaktujeme zákazníka a prerokujeme ďalší postup. Objednávka je považovaná za dodanú na základe uvedeného odberného miesta. Nezodpovedáme za oneskorenie spôsobené zle napísanou adresou doručenia. Faktúra je zasielaná elektronicky.

Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť  bez udania dôvodu do 14 dní. Je potrebné nás kontaktovať elektronicky na vyššie uvedený mail alebo telefonicky. Treba uviesť číslo a dátum objednávky.  Následne je treba doložiť originál faktúry.

Tovar vrátane dokladu o kúpe (faktúra) je potrebné zaslať doporučene na adresu: Jane krajčírstvo, s. r. o., Moyzesova 21, 908 51 Holíč do 14 dní od odoslania žiadosti na vrátenie tovaru. Doporučujeme zabaliť tovar tak, aby bol chránený proti znehodnoteniu.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť  neznečistený, nepoškodený v stave a hodnote v akom mu bol dodaný. Pri látkach nesmie byť z látky strihané, nesmie byť šitá či opraná. V prípade nesplnenia podmienok, nemusí predávajúci uplatniť nárok na vrátenie tovaru. Predávajúci však môže uplatniť kompenzáciu na cene, pokiaľ došlo k takémuto poškodeniu tovaru.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru do 14 dní. Na spôsobe sa predávajúci dohodne s kupujúcim.

Podľa predpisu z. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov kupujúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metráž odstrihnutá v objednanom množstve je považovaná za výrobok zhotovený na mieru a preto nie je možné bezdôvodné vrátenie (dôvodom je napr. diera v látke). Dôvodom na vrátenie nie je nespokojnosť s farbou, hrúbkou, vzorom, atď.

Pokiaľ si kupujúci neprevezme zásielku, tak v tomto prípade sú náklady spojené s prepravou hradené kupujúcim. Vyhradzujeme si právo na náhradu škody spôsobenú neprevzatím tovaru a tým spojené náklady na prepravu, t.j. cena poštovného + 20% z ceny zásielky. Zároveň si vyhradzujeme právo ďalšiu zásielku na dobierku už neposielať.

Ochrana osobných údajov e-shopu
 1. Spoločnosť JANE krajčírstvo, s. r. o. , so sídlom Moyzesova 21, IČO 46 438 637, zapísaná na v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 77497/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou JANE krajčírstvo, s. r. o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese metrovytextil.eshop@gmail.com.

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky http://www.metrovytextilagalanteriajana.sk/, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
   • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk
 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti JANE krajčírstvo s. r. o., so sídlom Moyzesova 21, 908 51 Holíč, IČO 46 438 637, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77497/(ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • marketingové cookies (anonymné)
  • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie)
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
  • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 90 dní a to za účelom:

  • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
  • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ)

 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu alebo zaslaním emailu.

 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu
  • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
  • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov