Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

PRE PREVÁDZKU METROVÝ TEXTIL

SPOLOČNOSTI JANE KRAJČÍRSTVO S. R. O., MOYZESOVA 21, 908 51 HOLÍČ

I.

Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa zákona č. 513/1991 Zb. z., Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení (ďalej len „reklamačný poriadok“).

 

II.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatnení reklamácie na tovar predaný predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho ako zákazníka.

Reklamáciou sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Vybavením reklamácie pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúcim sa rozumie pre účely tohto reklamačného poriadku spoločnosť JANE krajčírstvo s. r. o., prevádzka Metrový textil so sídlom Moyzesova 21, 908 51 Holíč (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúcim sa rozumie pre účely tohto reklamačného poriadku subjekt, ktorý odoberá tovar priamo od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

 

III.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí  a reklamovať prípadné zjavné chyby. Za zjavné chyby sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má právo kupujúci túto vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a kompletný.

Látky sú strihané na mieru, takže nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Možná je iba reklamácia - diera v látke, chyba tlače, iné množstvo. Nemožno odstúpiť od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s odtieňom, veľkosťou vzoru a podobne.

Ak nájdete na látke/stužke dieru, chybnú tlač a podobne, ide o reklamáciu. Prosíme Vás odfoťte nám vadu a zašlite na nižšie uvedený mail alebo nám to prineste na predajňu našej kamennej prevádzky. Vzhľadom k tomu, že nám tovar prichádza vo veľkých balíkoch a ďalej sa u nás spracováva, je možné, že prípadné chyby tlače alebo iné chyby materiálu prehliadneme. Avšak snažíme sa robiť všetko preto, aby tomu tak nebolo. Preto Vás zároveň prosíme o zhovievavosť. Taktiež uvádzame, že malé vyprateľné fľaky nie sú predmetom reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za to, že predaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktoré sa vec obvykle používa.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie materiálu spôsobené používaním, na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa. Malé vyprateľné fľaky nie sú predmetom reklamácie.

Vždy je tiež treba rátať so zrážanlivosťou látok, ktoré obsahujú bavlnu. Niektoré látky môžu pri prvom praní pustiť farbu. Treba ich znova vyprať.

 

IV.

Reklamáciu je nutné uplatniť osobne na predajni Metrový textil spoločnosti JANE krajčírstvo so sídlom Moyzesova 21, 908 51 Holíč alebo prostredníctvom e-mailu metrovytextil.eshop@gmail.com. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru.

 

V.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak

  • si kupujúci vadu spôsobil sám
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel
  • reklamácia odporuje povahe tovaru
  • pre tieto vady bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • tieto vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním.

 

VI.

Predávajúci rozhodne o reklamácii do 3 pracovných dní. V zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady a čas potrebný na vyjadrenie dodávateľa. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

VII.

S účinnosťou od 1.2.2016 má v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. z., o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Zb. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ex.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosti 1.7.2016.